Denne siden er tatt ned på grunn av vedlikehold

 

Denne siden eies av ConocoPhillips. Sidene omhandler forskjellig informasjon vedrørende sluttdisponeringsprosjektet i Ekofisk-området.

Vår hjemmeside gir deg mer informasjon om ConocoPhillips i Norge her.

 

Denne lenken tar deg til konsernets hjemmesider.

 

Her kan du finne informasjon om Kulturminne Ekofisk.

 

 

 

This page is down due to maintenance

 

This  page is owned by ConocoPhillips. The web site contains various information about the cessation project in the Ekofisk-area.

 

You may find more information about ConocoPhillips Norway on our web site here.

 

However, this link will take you to ConocoPhillips corporate home page.

 

And, here you can find information about Ekofisk Industrial Heritage.